Nord - Udsigten imod Nord

Mod nord er der bag de høje tujaer en flot eng, bjerge og skov, men man kan ikke se det p.t. Måske skal der senere hen skæres ned, men indtil nu har jeg kun fjernet en nøddebusk, som var ødelæggende for huset og husets tag!

Her er bare en lille smule af brændet blevet skåret op. Sidenhen kom der mere til og da vi rejste hjem manglede der stadig og blive skåret en del træ op! Det må det blive næste gang vi kommer forbi!

Jeg sidder oppe på resterne af et meget stort grantræ, som min far og jeg har fældet og fotografere huset imod nord.

Her kan man bedre se engen, som ligger bag den nordlige tuja hæk.

Luk