Gundsølillehallen

 

HOME

 

 

Jeg har nu været formand for Gundsølillehallen siden april 1998, hvor jeg på opfordring fra Gundsølille Idrætsforenings bestyrelse trådte til som formand.

I min formandsperiode har vores største kamp været at skaffe penge til en absolut nødvendig renovering af hallen - en kamp, hvor jeg har fået hjælp af en utrættelig bestyrelse, samt enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i den tidligere Gundsø Kommune!

Det Lykkedes os at få lidt småbeløb hen af vejen og til sidt gik alt op i en større enhed, således at vi først fik bevilget 350.000 kr. til nyt energilys. Dette har bl.a. givet os en meget stor besparelse på de årlige el-udgifter, men også et lys i hallen, som lever fuldt ud op til dagens krav fra de forskellige idrætsgrene om forskelligt lys styrke og lys indfald.

Efterfølgende har vi fået bevilget 2.400.000 kr. til renovering af hallen - vi har blandt andet skiftet tag, renoveret vinduer, skiftet døre, renset fuger ud og fuget nye som følge af skade fra murbier, vi har revet murværk ned og behandlet bærende stålelementer, som ikke var rustbeskyttet og meget mere.

Endelig har vi fået bevilget 1.200.000 kr. til udskiftning af vores varme og ventilations system, som var totalt nedslidt og som kostede os mange penge hvert år i reparationer. Det skal samtidigt være med til og give os et betydeligt mindre energiforbrug til opvarmning! 

I min periode som formand har Gundsølillehallen endvidere haft 25 års jubilæum, som vi også fejrede med et brag af en fest med flere aktiviteter, som der kommer billeder af her på hjemmesiden.

Her i April måned 2007 er jeg blevet genvalgt som formand for hallen og vores næste opgave er en handlingsplan for de næste 5 år, idet vi ønsker at forbedre og øge aktiviteterne om hallen.

Hallens brugere er om dagen Lindebjergskolen - undtagen hver mandag formiddag, hvor Aktiv Mandag, en stor gruppe af ældre borgere i området, bruger hallen til mange forskellige aktiviteter, hvilket vi som hal bestyrelse er meget glade for, idet vi ønsker et bredt udsnit af befolkningen i området skal have glæde af hallen. 

Aktiv Mandag laver mange aktiviteter herunder Gulv Curling....... 

Her ud over er det hallens største lejer - nemlig Gundsølilles Skytte Gymnastik og Idrætsforening, som bruger hallen. Skydning har lokaler i kælderen, gymnastik bruger hallen og selskabslokalerne, bordtennis bruger selskabslokalerne og badminton, håndbold og fodbold bruger hallen.

Se mere på hallens hjemmeside!


Publikum forlader hallen efter endnu en flot Gymnastikopvisning!

Hallens bestyrelse.

Formand: Knud Nisted
Næstformand: Palle Jensen


Caroline rappeller ved vort 25 års jubilæum

Kassere: Anette Ilsøe    
Bestyrelsesmedlem: Bo Brodersen
Bestyrelsesmedlem: Søren Vange


Vi havde besøg af Flemming Leth til jubilæet

Bestyrelsesmedlem: Ole Ilsøe
Bestyrelsesmedlem: Ib Rasmussen
Idrætsforeningens repræsentant: Per Lassen


Curling - men ikke på is!
Idrætsforeningens repræsentant: Leif
Roskilde Kommunes repræsentant: Hans
Hallens daglige ledelse:
Hal leder: Tonny Pedersen
Hal assistent: Jørgen Henriksen